ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH
W PRACY WERYFIKATORA PROJEKTÓW

Przeczytaj artykuł 

USPRAWNIENIE
PRACY WERYFIKATORA

Niedawno przedstawialiśmy korzyści dotyczące zastosowania platformy CDE przy pracach dotyczących sprawdzania dokumentacji projektowej. Skupiliśmy się nad opisem tego, jak rozwiązania cyfrowe usprawniają proces weryfikacji rysunków. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy pokazać, jakie informacje możemy uwzględnić podczas pracy z dokumentacją i jakie są zalety tego „dodatkowego” wysiłku.

Sprawdzone rozwiązania- czyli jak to wygląda zazwyczaj

Standardowe raporty tworzone w edytorach tekstowych najczęściej zawierają podstawowe informacje pozwalające na identyfikację problemu. W większości przypadków są to dane takie jak: liczba porządkowa, opis uwagi i nr rysunku, do którego uwaga się odnosi. Jest to oczywiście poprawna informacja z punktu widzenia celu- ustalone informacje dotrą do odbiorcy. Samo założenie dotyczące wykorzystania danych jest względnie proste:

  1. Początek procesu: odbiorca informacji czyta dane- opis uwagi oraz nr rysunku,
  2. Szuka rysunku, szuka rysunku, czasami w przypadku pracy z dokumentacją drukowaną……dalej szuka rysunku- jest!!!
  3. Następnie na podstawie opisu szuka kontekstu na rysunku- stara się zlokalizować czego dotyczył opis problemu,
  4. Jeżeli uwaga jest opisana zwięźle i zawiera informację np. o osiach (wiąże się to z dłuższym czasem opisywania uwag), to uda się odnaleźć kontekst, jeżeli jednak nie ma szczegółów, odnalezienie opisywanej sytuacji na rysunku zajmuje sporo czasu,
  5. Koniec procesu: zapoznaliśmy się w pełni z informacją, możemy przetworzyć wiedzę i ją odpowiednio zaadresować.

Sytuacja komplikuje się znacznie w momencie, kiedy odbiorcą raportu/ informacji jest więcej niż jedna osoba, uwag jest dużo i są one wnoszone przez różne osoby pracujące nad dokumentacją (mogą się powielać) lub co gorsza- trzeba podzielić uwagi na branże, a następnie wysłać wybrane fragmenty całego opracowania osobom, które mogą problem rozwiązać. Innymi słowy relatywnie trudno jest sprawnie skorzystać z informacji, które są zawarte w raporcie.

Jak można inaczej

Powyżej przedstawiliśmy wybraną, przykładową uwagę do dokumentacji projektowej, która została opracowana przy użyciu platformy CDE. Uwaga zawiera predefiniowane przez producenta programu pola danych, który mogą być uzupełnione podczas recenzji typowego projektu. Są to status usterki, typ, opis problemu, kto jest odpowiedzialny, kto opracował zgłoszenie, pola różnego rodzaju dat, lokalizacja oraz główna przyczyna. Oczywiście ilość informacji może być bardziej rozbudowana i dopasowana do potrzeb danego projektu.

Można zadać pytanie- po co to wszystko. Otóż ww. są nie tylko lepszą informacją jakościowo, ale również są swojego rodzaju filtrami, które umożliwiają grupowanie, sortowanie oraz zarządzanie zagadnieniami. Dzięki temu możemy praktycznie przy użyciu przysłowiowego „jednego przycisku” grupować dane według typu problemu, lokalizacji lub wybrać wszystkie zgłoszone uwagi do danego interesariusza. Korzystając z udogodnień narzędzi cyfrowych możemy przenieść się automatycznie do lokalizacji danego problemu na rysunku. Ponadto, jak wszyscy wiemy, rozwiązywanie problemów jest pewnym procesem, dzięki aktualizacji statusów zagadnienia możemy zamykać sprawy rozwiązane oraz prowadzić statystyki postępu prac.

 

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE