ZADZWOŃ +48 883 108 208

CYFROWY
BLIŹNIAK

cyfrowy bliźniak

Usługa cyfrowego bliźniaka skierowana jest do Klientów, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał BIM i informacje zawarte w modelach trójwymiarowych budynków, w szczególności na etapie eksploatacji obiektu. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę procesu modelowania, w szczególności:

Rezultatem końcowym pracy nad cyfrową reprezentacją obiektu jest model wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji powykonawczej. Poprzez odpowiednie połączenie elementów w przestrzeni modelu z dokumentami w plikach pdf, doc lub jpg, właściciele budynków lub zarządcy mogą w łatwy sposób dotrzeć do istotnych informacji podczas eksploatacji budynku.

Gdybyśmy mogli wyprzedzić przyszłe zdarzenia…

Digital Twin to potężny przestrzenny zbiór danych, który pozwala na symulację przyszłych planów i możliwych scenariuszy. Możemy sprawdzić różnego typu scenariusze i otrzymać odpowiedź na pytanie „a co jeśli?”. Taka cyfrowa symulacja może być przeprowadzona na wielu różnych płaszczyznach – płaszczyźnie finansowej, ogólnej strategii biznesowej, czy nawet dla struktury organizacyjnej. Ponieważ tego typu analizy są przeprowadzane w środowisku wirtualnym, w przeciwieństwie do obciążonego ryzykiem środowiska rzeczywistego, koszt uzyskania danych i informacji wynikających ze stworzenia cyfrowego bliźniaka jest relatywnie niewielki. Z tego względu stworzenie cyfrowego bliźniaka sprzyja sprawdzaniu pomysłów, prototypowaniu, weryfikacji decyzji biznesowych, co z kolej prowadzi do ciągłych innowacji biznesowych w myśl zasady Plan-Do-Check-Act.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

Czym jest cyfrowy bliźniak (ang. Digital Twin)

Digital Twin lub cyfrowy bliźniak to pojęcie, które coraz mocniej zakorzenia się wśród osób działających w branży budowlanej. Cyfrowy bliźniak to wirtualny model obiektu wzbogacony o szereg informacji uzupełnianych podczas realizacji projektu. Każdy interesariusz może wnieść wkład w budowę cyfrowego bliźniaka oraz może czerpać z niego korzyści na dowolnym etapie projektu. Podczas etapu projektowania i planowania inwestycji cyfrowy bliźniak pozwala lepiej zrozumieć interesariuszom założenia projektanta oraz przygotować się do realizacji obiektu. Przekształcenie płaskiej dokumentacji do modelu 3D i integracja z danymi o lokalizacji przestrzennej, pozwalają inwestorom na poprawną interpretację i weryfikację założenia projektantów.

Niewątpliwą korzyścią dla wykonawcy jest możliwość zoptymalizowania harmonogramu pracy, zaplanowania elementów logistycznych jak drogi dojazdowe, miejsca składowania materiałów itp. Cyfrowy bliźniak “żyje” równolegle z powstawaniem rzeczywistego obiektu. Po oddaniu budowli do użytkowania końcowy użytkownik ma możliwość monitorowania obiektu, począwszy od kontroli stanu technicznego, poprzez zarządzanie zużyciem mediów, aż po prowadzenie analiz pozwalających na optymalizację ekonomiczną użytkowania budynku. Tak więc budowa i korzystanie z cyfrowego bliźniaka odbywa się na zasadzie komunikacji i wymiany danych pomiędzy wszystkimi stronami projektu.

cyfrowy bliźniak
wirtualna rzeczywistość podczas eksploatacji budynku

Obecnie dzięki rozwojowi technologii wirtualnej rzeczywistości, po dokładnej inwentaryzacji budynku, możliwe jest oglądanie elementów obiektu, które są niewidoczne dla użytkownika np. instalacje w przestrzeni nad sufitem powieszanym, instalacje w szachtach, miejsca trudnodostępne. Wybrane elementy są wirtualnie wyświetlane na ekranie z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika wewnątrz obiektu. Tak zaawansowana technologia pozwala na szybkie ustalenie przyczyny awarii, a dzięki dodatkowym informacjom w modelu podczas usterki można sprawnie skontaktować się z serwisem lub obsługą techniczną. Rozwój technologii cyfrowego bliźniaka to nie tylko efekt zafascynowania wirtualną rzeczywistością, jest to przede wszystkim narzędzie dla zarządców budynków oraz osób związanych z obsługą nieruchomości.

Czasami sytuacja wymaga stworzenia cyfrowego bliźniaka

Często jest tak, że projekt już na początku wymaga zaangażowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w celu rozpoczęcia opracowania modelu i dokumentacji projektowej. Taka sytuacja ma miejsce podczas prac związanych z modernizacją lub przebudową istniejących obiektów oraz przy projektach zabytkowych. Wówczas pierwszym elementem cyfrowego bliźniaka jest wierne odwzorowanie stanu istniejącego w przestrzeni trójwymiarowej. Obecnie na rynku najbardziej popularnym rozwiązaniem jest skanowanie za pomocą lasera. Skanowanie laserowe 3D automatycznie zbiera dane punktowe nawet z odległości 300m, osiągając jednocześnie precyzję do 1mm. Pozwala to na dokładne odwzorowanie rzeczywistych wymiarów elementów budynku, uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, inwentaryzacji rur i okablowania. Pomiary laserowe są dostarczane są w formie chmury punktów, która następnie jest przetwarzana w środowisku natywnym i opracowywana w formie modelu. Zważywszy na to jak czasochłonne i mało precyzyjne mogłyby być tradycyjne metody inwentaryzacji, zastosowanie technologii skanowania laserowego będącej zalążkiem do tworzenia cyfrowego bliźniaka wydaje się uzasadnionym wyborem.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE