ZADZWOŃ +48 883 108 208

BIM DLA PRODUCENTÓW
W REVIT

Wspieramy producentów w tworzeniu rodzin-sparametryzowanych obiektów w środowisku Revit, które projektanci wykorzystują w pracach projektowych. Tworzenie parametrycznych obiektów w przestrzeni Revit pozwala na współpracę producentów z projektantami. Dzięki takiej współpracy producenci mogą lepiej promować swoje produkty oraz zapewniają niezbędne informacje o danym wyrobie, projektanci otrzymują natomiast gotowe do użycia, w pełni funkcjonalne obiekty wspierające proces projektowania.

Czym są biblioteki BIM?

Biblioteki BIM to przygotowane obiekty trójwymiarowe, które posiadają informacje geometryczne takie jak wymiary, kształt, wykończenie powierzchni oraz informacje bazodanowe w postaci parametrów. Parametry tekstowe mogą dotyczyć typu, rodzaju, numeru katalogowego, opisu materiału, informacji o producencie i produkcie. Wybór informacji zawartych w formie parametrów w danej bibliotece Revit jest ustalany indywidualnie z producentem. Możliwe jest zawarcie informacji zarówno bezpośrednio w formie tekstu lub liczby oraz w formie odnośników do innych dokumentów lub stron internetowych. W ten sposób zawartość informacyjna takiego obiektu trójwymiarowego staje się praktycznie nieograniczona.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

Dlaczego biblioteki BIM są ważne?

Dobrze przygotowane biblioteki Revit stanowią istotny element podczas modelowania informacji o budynku. Modelowanie w odróżnieniu od rysowania na płaszczyźnie, polega na tworzeniu obiektów trójwymiarowych. Projektanci mogą wstawić gotowe elementy biblioteczne takie jak np. drzwi, okna, lampy bezpośrednio do swojego modelu oraz wykorzystać wszystkie informacje zawarte w takich obiektach. Powoduje to znaczne przyśpieszenie pracy nad modelem oraz generowaną z modelu dokumentacją projektową. Z tego względu projektanci wykorzystujący metodykę BIM poszukują gotowych obiektów 3D najczęściej na stronach internetowych poświęconych bibliotekom BIM lub w zasobach danego producenta.

Jak zbudować dobrej jakości bibliotekę Revit?

Opracowanie dobrej jakości biblioteki BIM wymaga pewnej wiedzy oraz właściwego podejścia do procesu tworzenia elementów w przestrzeni trójwymiarowej. Przed przystąpieniem do prac, warto ustalić z zamawiającym jakie informacje są istotne do zawarcia w postaci parametrów danego obiektu. Następnie konieczne jest poruszenie sprawy optymalizacji rozwiązań geometrycznych oraz poziomu szczegółowości detali. Dobra biblioteka BIM łączy ze sobą funkcjonalność z optymalnym wykorzystaniem pamięci w modelu. Zbyt bardzo rozbudowane detale lub kształty powodują obciążenie modelu i zasobów sprzętowych, nie przynoszą jednocześnie wartości informacyjnej do dalszego przetwarzana w procesach BIM.

Następnie należy ustalić sposób działania danego obiektu bibliotecznego – jak będzie wstawiany do modelu, w jaki sposób zmiana parametrów czy wymiarów będzie wpływała na sposób zachowania się obiektu w przestrzeni modelu. Odpowiedni mechanizm działania będzie wpływał na szybkość modelowania oraz możliwości funkcjonalne np. podłączenie instalacji do centrali wentylacyjnej wczytanej z biblioteki central danego producenta. Ostatnim elementem jest ustalenie sposobu wyświetlania biblioteki BIM na dokumentacji płaskiej na zadanym poziomie szczegółowości. Po ustaleniu powyższych informacji można rozpocząć prace nad modelowaniem elementów.

BIM dla producentów
Jakie korzyści z wynikają z przygotowania bibliotek BIM dla projektantów?

Stosowanie bibliotek wpisuje się w ogólną filozofię przepływu informacji w procesie inwestycyjnym, wykorzystanie bibliotek w procesie projektowania w środowisku Revit przynosi kilka istotnych korzyści:

  • przyśpiesza projektowanie w Revit,
  • ułatwia kontrolę nad opracowywanym modelem,
  • pozwala uniknąć błędów i ewentualnych kolizji,
  • umożliwia przeanalizowanie potrzebnego miejsca na dane urządzenie czy instalacje, pozwala na wskazanie wolnych przestrzeni roboczych potrzebnych np. do serwisu urządzeń,
  • ułatwia komunikację z pomiędzy różnymi biurami projektowymi,
  • bibliotekach BIM można zamieścić i przekazywać dalszym interesariuszom projektu informacje przydatne w różnych analizach np. wymagane podłączenia mediów do urządzeń, średnice podłączeń, parametry fizyczne materiałów itp.,
  • ułatwia budowanie zestawień – zachowując spójność parametrów i informacji można w sposób automatyczny generować zestawienia ilości materiałów czy robót.
Jakie korzyści z wynikają z przygotowania bibliotek BIM dla producentów?

Producenci poprzez biblioteki BIM mogą promować swoje produkty wśród projektantów. Projektant opracowujący model 3D zgodnie z metodyką BIM poszukuje gotowych modeli, które po zmianie wymiarów można bezpośrednio wykorzystać w projekcie. Mając alternatywę w postaci modelowania i poszukiwania informacji o np. drzwiach, oknach lub innych obiektach 3D we własnym zakresie na potrzeby jednego projektu, naturalnym wyborem będzie skorzystanie z gotowych rozwiązań. Zatem biblioteki BIM są dla producentów doskonałym narzędziem marketingowym służącym do promowania swoich produktów.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE