ZADZWOŃ +48 883 108 208

Chmura
punktów

Praca z projektami takimi jak rewitalizacja budynków, renowacje, modernizacje lub popularne projekty typu brownfield zawsze wymagała szczególnego podejścia. Projekty tego typu są uważane za przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku. Zwiększone ryzyko wynika częściowo z konieczności wykonania szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów i infrastruktury technicznej. Oprócz stwierdzenia stanu technicznego obiektów, rodzaju zastosowanych materiałów, istotnym aspektem jest dowiązanie nowych elementów projektu do stanu istniejącego. Tradycyjne metody pomiarowe ustępują powoli nowym metodom inwentaryzacji wykorzystującym chmurę punktów.

Chmura punktów

to duży zbiór punktów będący odzwierciedleniem geometrii istniejących obiektów (ściany, stropy, dachy, instalacje itp.), wykonywany jest przez skanowanie laserowe lub jest opracowywany w oparciu o metodę fotogrametryczną. Punkty pomiarowe są zagęszczona w taki sposób, że tworzą niemalże zdjęcie obiektu. Zasadnicza różnica pomiędzy obrazem (zdjęciem) a chmurą punktów jest taka, że każdy z punktów jest nośnikiem dodatkowych informacji tj. współrzędnych. Ponadto punkty są aktywne i pozwalają na zdefiniowanie poziomów, płaszczyzn oraz przeprowadzenie przez każdy z nich dowolnych obiektów geometrycznych.

Na podstawie chmury punktów wykonujemy modele BIM będące geometrycznym odzwierciedleniem sanu istniejącego obiektu, w warstwie informacyjnej zawierające dane tekstowe oraz parametryczne wynikające z inwentaryzacji technicznej. Jesteśmy częścią firmy inżynierskiej, wykonujemy ekspertyzy budowlane, z których informacje możemy zamieścić w opracowywanym modelu BIM.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

Korzyści z modelu
opracowanego na podstawie
chmury punktów
Chmura punktów – rozwój na rynku budowlanym
Obecnie na rynku coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie chmury punktów w usługach geodezyjnych na etapie wykonywania i odbioru robót budowlanych. Dotychczas podczas obioru robót np. robót konstrukcyjnych wykonawca sporządzał operat geodezyjny pokazujący usytuowanie obiektów względem dokumentacji projektowej. Obecnie inwentaryzacja powykonawcza coraz częściej wykonywana jest w technologii skanowania i dostarczana w formie chmury punktów. Wraz z rozwojem cyfrowego bliźniaka (wiernego odzwierciedlenia wykonanego obiektu w rzeczywistości), rozwijany jest trend skanowania robót ulegających zakryciu np. instalacji nad sufitami podwieszanymi czy instalacji w szachtach technicznych przed ich zamknięciem. Na podstawie takich skanów i chmury punktów aktualizowana jest lokalizacja elementów w cyfrowym modelu. Rezultatem końcowym jest wierne odzwierciedlenie wykonanego obiektu, co w połączeniu z informacjami niegeometrycznymi zebranymi na etapie budowy stanowi cenne źródło informacji dla odbiorcy końcowego projektu.
BIM 4D
Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE