ZADZWOŃ +48 883 108 208

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Zgodnie z metodologią BIM, wymagania i oczekiwania dotyczące gromadzenia informacji o budynku trafiają do projektanta. W klasycznym podejściu do BIM to właśnie projektant jako pierwszy wprowadza do cyfrowego modelu niezbędne dane, które następnie są przetwarzane i wykorzystywane przez innych interesariuszy projektu. Mając na uwadze fakt, że BIM jest dopiero wdrażany w wielu biurach projektowych, świadczymy usługi modelowania trójwymiarowego projektów 2D. Opracowujemy modele architektoniczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Na podstawie uzgodnionych wytycznych oraz dokumentacji 2D, opracowujemy zlecony zakres modelu oraz uzupełniamy informacje niegeometryczne takie jak parametry materiałów, kategorie modeli, dane dotyczące producenta, informacje niezbędne do uzyskania certyfikatów budownictwa zrównoważonego itp.

Jak wygląda nasza współpraca

Niezależnie od tego, czy wykonujemy model tylko jednej instalacji, czy obsługujemy cały proces BIM, zawsze na początku badamy oczekiwania i zbieramy wymagania o danym projekcie BIM. Wraz z rozwojem projektu uzupełniamy w modelu cyfrowym informacje, uszczegóławiamy geometrię. Tak powstaje projekt BIM – cyfrowy obiekt zgodny z planowanymi rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi, uzupełniony o takie informacje jak: dokumentacja administracyjna, wytyczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, karty materiałowe, dane kontaktowe itp. Stopniowe nasycanie elementów informacją graficzną pozwala na wczesnym etapie projektowym operować na lekkim modelu BIM, z czasem przybierającym formę, która spełnia wymagania projektu budowlanego i ostatecznie projektu wykonawczego.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

BIM management okiem Projektanta

Poniżej przedstawiamy kilka korzyści wynikających z zarządzania projektem BIM (ang. BIM management) z perspektywy Projektanta:

 • eliminacja powtarzania tych samych czynności,
 • wzbogacenie tradycyjnej dokumentacji technicznej modelem BIM posiadającym nieograniczone możliwości przenoszenia informacji,
 • łatwość wyszukiwania błędów i niezgodności,
 • łatwość podglądu zmian w projekcie w czasie rzeczywistym i porównania wszystkich wersji projektu,
 • eliminacja problemów komunikacyjnych wynikających z posługiwania się różnymi platformami,
 • eliminacja niespójności danych wyjściowych np. osie, poziomy,
 • eliminacja oczekiwania na zakończenie pracy przez inny zespół projektowy, 
 • łatwość dodawania własnych parametrów i atrybutów w projektowanych elementach w zależności od specyfikacji zamawiającego bądź etapu procesu inwestycyjnego,
 • łatwość w przygotowaniu zestawień i filtrowania informacji do jedynie niezbędnych w wygodny sposób i w wielu formatach,
 • łatwość modelowania skomplikowanych geometrii o nietypowych kształtach,
 • łatwość przygotowania wizualizacji na każdym etapie, nie jak podczas tradycyjnego procesu projektowego dopiero na końcu,
 • łatwość analizy wielu wariantów projektowych i wybrania najkorzystniejszych,
 • łatwość przygotowania kolejnych projektów w oparciu o opracowany własny szablon zawierający wszystkie cechy i informacje obowiązujące w organizacji,
 • łatwości wizualizacji projektu z dużą dokładnością detali.
BIM dla projektantów
BIM PRZEWAGA KONKURENCYJNA NA WYMAGAJĄCYM RYNKU

Zdajemy sobie sprawę, że technologia BIM jest jeszcze relatywnie mało rozpropagowana na rynku Polskim, przez co część biur projektowych jeszcze nie ma możliwości technicznych na dołączenie swoich opracowań do projektu BIM. Z tego względu oferujemy pomoc i wsparcie zarówno w koordynacji projektowej jak i w modelowaniu 3D dokumentacji projektowej. Służymy pomocą również podczas identyfikacji potrzeb informacyjnych modelu i dopasowujemy parametry i rozwiązania do Państwa oczekiwań. Modele BIM nawet na niskim poziomie szczegółowości (wczesny etap projektowy) oraz z niewielką ilością informacji umożliwiają testy, obliczenia i analizy, które prowadzą do wczesnego wykrycia ewentualnych problemów i poprawiają ogólną jakość dokumentacji projektowej.

Często kiedy inwestorzy myślą o zastosowaniu BIM, wyobrażają sobie model 3D obiektu. Jest to daleko idące uproszczenie, ale niewątpliwie model 3D jest jednym z istotnych elementów w procesie jakim jest zarządzanie informacjami o budowlach i budynkach. Wśród wielu korzyści płynących z wdrożenia BIM, BIM dla projektantów w znacznym stopniu wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Poprzez reprezentację trójwymiarową obiektu, możliwe jest opracowanie lepszej jakości dokumentacji projektowej oraz co istotne – dokumentacji skoordynowanej z różnymi branżami.

Obecnie rynek projektantów jest mocno rozdrobniony, duże biura wielobranżowe zostały w znacznym stopniu zastąpione przez pracownie architektoniczne, które zlecają projekty branżowe specjalistom w danej branży. Takie podejście ma swoje zalety, jednakże wymaga bardzo dobrej koordynacji podczas realizacji zadania. W tym obszarze BIM zmienia podejście do procesu projektowania i procesu inwestycyjnego. Można powiedzieć, że tradycyjne podejście do projektu zaprojektuj-zbuduj (ang. DBB) ulega zmianie na zintegrowany proces inwestycyjny (ang. IPD), u podstaw którego leży wspólne działanie wszystkich stron projektu. W przypadku prac projektowych jest to wspólne środowisko pracy różnych projektantów i dostawców informacji projektowej. Pozwala to na sprawne i szybsze projektowanie, co więcej projektowanie wolne braków i kolizji, które obecnie trapią dużą część projektów.

BIM DLA PROJEKTANTÓW - DROGIE ROZWIĄZANIE

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że BIM jest drogi. Budowany jest pewnego rodzaju mit, że BIM dla projektantów jest nieefektywny, wdrożenie jest kosztowne, a inwestorzy nie chcą uwzględniać dodatkowych kosztów związanych z nakładem pracy na modelowanie informacji.

Powyższe stwierdzenia są prawdą tylko przy określonych założeniach, mianowicie:
– realizujemy prace projektowe jako firma tylko raz lub pierwszy raz,
– projekt dotyczy małego obiektu, który nie ma dużej ilości powtarzalnych elementów,
– opracowanie projektowe jest wykonywane tylko raz, nie ma w nim zmian (Inwestor wie czego chce), dokumentacja jest wydawana (sprzedawana) i już nigdy projektant nie wraca do danego projektu.

Przy założeniach opisanych powyżej, BIM dla projektantów rzeczywiście byłby drogi i czas poświęcony na ustawienie środowiska pracy i zadawanie kolejnych parametrów w przestrzeni modelu nie przełożyłby się na jakość dokumentacji projektowej lub wartość ekonomiczną umowy na prace projektowe. Jak wiemy z praktyki, powyższe założenia są jednak niezwykle rzadko spotykane, a wręcz mało prawdopodobne. 

Dlaczego Inwestycja w bim się opłaca

Od dłuższego czasu obserwujemy na rynku, że projekty budowlane są prowadzone coraz bardziej dynamicznie, jest w nich dużo iteracji i zmian, które powodują konieczność przeprojektowywania, a dodatkowo projektowanie odbywa się niejednokrotnie równolegle z etapem budowy. Pomimo powyższych uwarunkowań, niestety większość projektów jest ciągle prowadzona w oparciu o tradycyjne metody projektowania. Taki stan powoduje to, że proces koordynacji jest trudny, informacja przesyłana jest tradycyjnymi metodami, na etapie budowy pojawia się dużo błędów i ogólny odbiór przedmiotu prac projektowych jest taki: „….ten projekt jest słabej jakości…”.

 

Jeżeli opisana powyżej problematyka jest Państwu znana, proponujemy skorzystanie z naszej oferty BIM dla projektantów. Nie muszą Państwo przechodzić od razu przez cały proces wdrożenia BIM w organizacji, czyli przechodzić przysłowiowej „rewolucji”. Rekomendujemy podejście stopniowego wprowadzania zmiany. Wykonamy model, sprawdzimy kolizje, zasygnalizujemy problemy, sprawdzą Państwo na wybranym projekcie jak wyglądają korzyści w praktyce. Ułatwimy proces wdrożenia i przejścia z tradycyjnego projektowania na projektowanie BIM.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE