ZADZWOŃ +48 883 108 208

OFERTA

BIM
to cyfrowy plac budowy

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji zaangażowanych na każdym jej etapie – od projektu, poprzez realizację po eksploatację. Współpraca z nami przełoży się na realne korzyści dla poszczególnych uczestników inwestycji budowlanej.

Architektów
i projektantów

wspomagamy w tworzeniu ich dokumentacji w technologii BIM wykrywając kolizje oraz usprawniając aktualizację kolejnych rewizji projektu.

Inspektorzy
nadzoru

korzystając z dokumentacji utworzonych w BIM mają dużo większą kontrolę nad przebiegiem postępu prac.

Generalni
wykonawcy

dzięki BIM oszczędzają czas, materiał, zasoby ludzkie, skupiając się nad realizacją inwestycji zgodnie z modelem, w którym wcześniej zostały wyeliminowane wszelkie kolizje. Zmniejsza ryzyko błędów i pomyłek, które generują czas, pracę i zbędne koszty.

Zarządcy
nieruchomości,

dla których zaletą technologii BIM jest posiadanie kompletnej i aktualnej bazy danych na temat obiektu. Ułatwia to zarządzanie budynkiem, jego eksploatację, kontrolę stanu czy planowanie wszelkich prac modernizacyjnych i przeglądów technicznych obiektu.
Każdy etap budowy i eksploatacji obiektu, poprzez wyeliminowanie błędów, kolizji, bieżącą aktualizację projektów, dokładne oszacowanie ilości materiałów, skrócenie czasu realizacji poszczególnych etapów budowy – to wszystko składa się również na realny zyska dla każdego INWESTORA.

OFERTA

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE