ZADZWOŃ +48 883 108 208

BIM
DLA INWESTORÓW

BIM dla inwestorów

Inwestorzy są kluczowym interesariuszem w każdym projekcie. W większości projektów budowlanych finansowanych ze środków prywatnych decydują o tym, czy dany projekt będzie podążał zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi cyfryzacji procesu budowlanego. Obecnie coraz więcej mówi się na temat korzyści BIM dla inwestorów, warto zapoznać się z naszą ofertą i poznać BIM dla inwestorów w praktyce.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

BIM dla projektantów

Usługi
BIM MANAGERA

Planując projekt, warto już na etapie koncepcji zatrudnić konsultanta/doradcę, który zaplanuje proces zarządzania informacjami. Wykorzystując nasze doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, wspieramy inwestorów w aranżowaniu procesów cyfrowego zarządzania informacjami w projektach budowlanych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów procesów wspieranych przez nas w ramach usług BIM Managera.

Ułatwiona współpraca
DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Poprzez zastosowanie rozwiązań wspólnego środowiska i wymiany informacji- platformy Common Data Environment – inwestorzy mogą być „na bieżąco” z dokumentacją projektową. Otrzymują automatycznie informację o zamieszczeniu nowej dokumentacji na platformie. W ten sposób są poinformowani o tym, czy dokumentacja projektowa, modele lub inne dane są opracowane przez projektantów i wykonawców na czas. Dzięki temu, że platformy CDE są rozwiązaniami chmurowymi, po połączeniu z siecią internetową, inwestorzy mają dostęp do aktualnych informacji zamieszczonych na platformie. Nie muszą martwić się o to, czy zabrali aktualne rysunki na spotkanie z najemcami lub wykonawcą – wszystkie aktualne informacje są w jednym miejscu.

Recenzowanie
dokumentacji i modeli 3D

BIM dla Inwestorów to również możliwość oceny i opiniowania dokumentacji projektowej i modeli 3D. Projektanci na bieżąco mogą otrzymywać komentarze zwrotne od inwestorów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie dokumentacji projektowej. Uwagi mogą być wnoszone poprzez komentarze na dokumentacji płaskiej w formie adnotacji na plikach pdf lub w obszarze modelu 3D w postaci aktywnych komentarzy. W ten sposób BIM dla Inwestorów usprawnia komunikację i pozwala na szybką wymianę informacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt.

bim dla inwestora

Proces akceptacji
dokumentacji projektowej

Postępująca cyfryzacja procesu budowlanego wspiera również łańcuch decyzyjny. W tym zakresie BIM dla Inwestorów pozwala na zaprojektowanie własnego procesu decyzyjnego dotyczącego akceptacji dokumentacji rysunkowej, modeli, kart materiałowych lub innych dokumentów i danych tworzonych w trakcie realizacji projektu. Przejrzysty schemat decyzyjny oraz zdefiniowany czas na interakcję pomiędzy zaangażowanymi stronami, pozwala na kontrolowanie obiegu informacji zarówno na etapie projektowania jak i na etapie realizacji inwestycji. Na podstawie naszych doświadczeń wspieramy inwestorów w odpowiednim doborze oraz optymalizacji procesów decyzyjnych wykorzystywanych w projektach budowlanych.
Proces akceptacji dokumentacji projektowej

Standardy
prowadzenia projektu

w oparciu o metodykę BIM

Przystępując do pracy nad nowym projektem, kluczowe jest określenie potrzeb BIM dla danego Inwestora oraz definiowanie jakie rezultaty i korzyści oczekiwane są z realizacji projektu w oparciu o metodykę BIM. Przeprowadzamy badanie oczekiwań Inwestora, tak aby jak najlepiej dobrać procesy i narzędzia do potrzeb projektu. Następnie współpracujemy przy dokumencie, który określa wymagania dotyczące BIM w trakcie realizacji projektu EIR (Employer Information Requirements). W zależności od potrzeb informacyjnych, dokumenty przygotowywane są każdorazowo indywidualnie do danego projektu. W oparciu o EIR wykonawcy (projektanci, wykonawcy robót, inżynierowie kontraktu) przygotowują dokumenty dotyczące wykonania swoich zadań w oparciu o wymagania informacyjne Inwestora.

perspektywa BIM dla Inwestora publicznego
Cyfryzacja procesu budowlanego

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej informacji dotyczących cyfryzacji procesu budowlanego. Od kwietnia 2022 rozpoczęła prace grupa robocza ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Do zadań grupy należą między innymi: przygotowanie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM oraz propozycje działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, w tym w ramach zamówień publicznych. Grupa ma 18 miesięcy na opracowanie sprawozdania końcowego, które może być podstawą do wprowadzenia aktów wykonawczych zgodnie z przyjętą strategią cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce z 2020r. Zgodnie z założeniami strategii obowiązek stosowania BIM w zamówieniach publicznych powinien zostać wprowadzony dla projektów powyżej 10 mln Euro do 2025r., a dla wszystkich projektów publicznych od 2030r.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE