ZADZWOŃ +48 883 108 208

Czym jest
OpenBIM

BIM kładzie szczególny nacisk na dostępność i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Wymiana informacji ma następować w całym cyklu życia projektu, począwszy od etapu koncepcji i planowania, aż po etap eksploatacji a nawet rozbiórki obiektu budowlanego. Przy takich założeniach kluczowe stały się aspekty techniczne wymiany danych – w jaki sposób przekazywać informacje na przestrzeni długiego czasu do różnych interesariuszy, aby była ona możliwa do odczytania, zrozumiała i w miarę możliwości ujednolicona.

Problem ten zidentyfikowano już podczas jednego z pierwszych etapów w cyklu życia projektu – etapu projektowania. Projektanci wykorzystywali różne oprogramowanie i potrzebowali wymienić pomiędzy sobą informacje projektowe. Propozycję innowacyjnego rozwiązania problemu opracowało stowarzyszenie buildingSMART. Stowarzyszenie w porozumieniu z kluczowymi dostawcami oprogramowania zaproponowało uniwersalne podejście do współpracy OpenBIM, oparte na otwartych standardach wymiany danych. U podstaw rozwiązania OpenBIM leży wymiana danych poprzez otwarty format plików IFC (ang. Industry Foundation Classes). Obecnie na rynku większość programów klasy BIM obsługujących branżę budowalną ma możliwość zarówno eksportowania jak i importowania plików IFC do swojego środowiska, zachowując jednocześnie wymagane informacje i dane o obiektach w przestrzeni modelu.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

bimup

Jakie są korzyści
OpenBIM

Jak sama nazwa wskazuje, z zastosowania podejścia OpenBIM w procesie inwestycyjnym mogą skorzystać wszystkie strony zaangażowane w dany projekt. Do największych zalet należy uniwersalność i utrzymanie możliwość skorzystania z dostępnych informacji przez długi czas. Projekty realizowane w sposób tradycyjny, charakteryzują się tym, że informacje na przestrzeni czasu są tracone i wielokrotnie odtwarzane przez różnych interesariuszy. Przykładem tutaj może być proces przygotowywania przedmiarów, kiedy specjaliści ds. kosztorysowania na podstawie rzutów i przekrojów zliczają ilości prac do wykonania. Odtwarzają tym samym informacje, które są dostępne w biurach projektowych w modelach 3D. Innym przykładem mogą być zarządcy budynków, którzy po przejęciu obiektu do eksploatacji muszą odtwarzać informacje zawarte w dokumentacji (o ile dokumentacja powykonawcza jest kompletna – nie zawsze jest to pewnik), zamiast wykorzystywać informacje w oparciu o model trójwymiarowy do zarządzania nieruchomością. Jest to tylko kilka przykładów wartości jaką stanowi OpenBIM w procesach zachodzących w projektach budowlanych. Niewątpliwie jedną z korzyści zastosowania rozwiązań OpenBIM i pracy z formatem otwartym jest aspekt finansowy. Obsługa formatu otwartego plików IFC jest bezpłatna i każdy uczestnik projektu może skorzystać z informacji zawartej w modelu 3D. Obsługa przeglądarek do plików IFC jest prosta, co sprawia, że zawarte dane w modelu są łatwe do wykorzystania przez osoby niekoniecznie w pełni zaznajomione z tematyką BIM.

Podejście BIMUP
do  OpenBIM

Jako BIMUP wywodzimy się z firmy konsultingowo- inżynierskiej obsługującej cały proces inwestycyjny, w związku z czym filozofia OpenBIM jest dla nas naturalnym wyborem. Wykorzystujemy informacje o obiektach budowlanych zdecydowanie w większym zakresie niż tylko etap projektowania czy wymiany danych pomiędzy projektantami różnych branż. W oparciu o nasze doświadczenia, zamieszczamy potrzebne nam na różnych etapach obsługi procesu inwestycyjnego dane i eksportujemy je do formatu otwartego IFC.

Jak wykorzystujemy format IFC:

BIMUP bardzo cenimy bezstratny przepływ danych geometrycznych i tekstowych pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego- widzimy wartość w podejściu OpenBIM do realizacji projektów. Z naszych doświadczeń wynika, ze zastosowanie podejścia otwartego BIM sprawia, że proces inwestycyjny przebiega efektywniej, mądrzej i szybciej. Dlatego też doradzamy naszym Inwestorom projektowanie procesów budowlanych w taki sposób, aby zapewnić równowagę pomiędzy kosztami i korzyściami z prowadzenia projektów w oparciu o BIM. W BIMUP proponujemy rozwiązania szyte na miarę.

OpenBIM
komunikacja na wielu płaszczyznach

OpenBIM to obok otwartego formatu plików do wymiany informacji IFC, popularny format plików wspierający współpracę zgodnie z filozofią OpenBIM format BCF (BIM Collaboration Format). Format ten nieco różni się od formatu IFC, jest dedykowany do komentowania, recenzowania i dodawania uwag do konkretnych elementów modeli. Format BCF został stworzony z myślą o szybkiej i prostej wymianie informacji, zasadniczo najczęściej wykorzystywany jest na etapie projektowania. BCF przenosi m. in. komentarze, widok omawianego elementu oraz uwagi. Dodatkowo mogą być zawarte informacje o tym kto jest przypisany do danego problemu lub do kiedy dane zagadnienie musi zostać rozwiązane. Więcej informacji na temat formatu BCF, IFC oraz OpenBIM dostępnych jest na stronie BuildingSMART.

Zobacz więcej

BIM
DLA PROJEKTANTÓW

Designer Support

detekcja
kolizji

Clash Detection

BIM 4D
harmonogramy

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

cyfrowy
bliźniak

Digital Twin

bim dla producentów
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
dla inwestorów

BIM 4 INVESTORS

Masz pytania
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE