ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

szybka i precyzyjna

wymiana informacji

Przeczytaj artykuł 

MANAGMENT
Zarządzenie projektami

Projekty budowlane realizowane są w coraz bardziej dynamicznym i wymagającym środowisku, w którym szybka i precyzyjna wymiana informacji odgrywa coraz ważniejszą rolę i często decyduje o sukcesie projektu. Potrzebę sprawnego zarządzania informacją opisuje norma ISO19650 „Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach”. Prowadząc rożne rozmowy z osobami zaangażowanymi w rozwój usług cyfrowych w budownictwie i uczestnicząc w wydarzeniach branżowych dotyczących cyfryzacji w budownictwie można odnieść wrażenie, że w biurach projektowych i firmach konsultingowych powstała całkiem nowa dziedzina wiedzy z zakresu wymiany danych. O tym czy rzeczywiście tak jest, znajdziemy informację już na wstępie wspomnianej wyżej normy, która pokazuje na schemacie zamieszczonym poniżej w jakim otoczeniu funkcjonuje zarządzanie informacją w projektach budowlanych.  

Norma ISO 19650: Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM), stanowi uzupełnienie i rozwinięcie opracowanych i od lat aktualizowanych norm: – ISO 21500- Wytyczne dotyczące zarządzania projektami, – ISO 55000- Zarządzanie aktywami — Informacje ogólne, zasady i terminologia, – ISO 31000- Zarządzanie ryzykiem, – IEC 27000- Zarządzanie bezpieczeństwem danych, – ISO 9001- Systemy zarządzania jakością – Wymagania- norma popularnie wdrażana w wielu organizacjach. Z powyższego zestawienia wynika, że norma BIM 19650 stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie dokumentów, które od lat są stosowane w przedsiębiorstwach w różnych gałęziach przemysłu.

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE