ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI POPRZEZ ZASTOSOWANIE NARZĘDZI CYFROWYCH

Przeczytaj artykuł 

Usprawnienie komunikacji poprzez zastosowanie narzędzi cyfrowych

NARZĘDZIA
CYFROWE

W niniejszymi artykule przedstawimy niektóre z usprawnień możliwych do wprowadzenia w projektach o obszarze zarządzania komunikacją. Dlaczego spośród wszystkich procesów wybieramy w pierwszej kolejności komunikację?

Jednym z powodów jest to, że cyfrowe rozwiązania wspierające projekty budowlane znacząco zmieniają i usprawniają komunikację zarówno na poziomie grupy projektowej jak i całej organizacji. Nie wszystkie przypadki wykorzystania BIM przynoszą wymierne/realne korzyści i trafiają na tak podany grunt do usprawnień jak w przypadku usprawnień dotyczących komunikacji. Jesteśmy zwolennikami stosowania rozwiązań i usprawnień, które przynoszą największe korzyści w stosunku do ponoszonych nakładów.

Grafika poniżej przedstawia proces zarządzania komunikacją w projektach zgodnie z PMBOK Guide. Być może z początku ilość informacji wyda się dla osób niezwiązanych z zarządzaniem projektami przytłaczająca, ale tutaj mamy dobrą informację- nie wszystko będziemy analizować (to nie jest kurs

Żeby ułatwić pracę z grafiką, musimy zacząć od tego co znajduje się w nagłówkach kolumn i w oznaczeniach wierszy. Wszystkie obszary zarządzania projektami (przypominamy jest ich 10) podzielone są na procesy, nie inaczej jest w przypadku obszaru zarządzania komunikacją, który składa się z trzech procesów: planowanie komunikacji, zarządzanie komunikacją i kontrola komunikacji. Każdy z procesów ma swoje elementy wejściowe, elementy wyjściowe oraz narzędzia i techniki które dany proces wykorzystuje. To właśnie na tych ostatnich będziemy skupiać naszą uwagę. Oznaczyliśmy na niebiesko wybrane narzędzia i techniki, które są potrzebne przy planowaniu, zarządzaniu i monitorowaniu działań związanych z komunikacją. Z analitycznego punktu widzenia dochodzimy do wniosku….sporo tego niebieskiego. To właśnie dlatego, cyfrowe narzędzia, o których tyle się mówi w kontekście BIM-u, tak wiele zmieniają w podejściu do komunikacji pomiędzy interesariuszami projektów.

COMMUNICATION
REQUIREMENTS ANALYSIS

Poniżej przedstawimy pierwsze z narzędzi- dotyczące analizy wymagań komunikacyjnych (ang. Communication requirements analysis). 

Analiza wymagań dotyczących komunikacji określa potrzeby informacyjne poszczególnych interesariuszy projektu. Już samo określenie potrzeb informacyjnych nasuwa skojarzenia z określeniami z normy ISO 19650 typu: wymagania informacyjne organizacji, projektu, strony zlecającej itd. Jest to słuszne skojarzenie, ale w tym wypadku ma nieco szerszy kontekst. Trzeba bowiem pamiętać, że wspomniana norma jest częścią/rozszerzeniem standardu zarządzania projektami ISO 21500. Aby kompleksowo przeanalizować jak będzie przebiegała komunikacja w danym projekcie, warto przeanalizować między innymi takie aspekty jak:

– wymagania interesariuszy projektu dotyczące informacji zawarte w rejestrze interesariuszy,

– ilość potencjalnych kanałów komunikacyjnych- kanał komunikacyjny to połączenie pomiędzy nadawcą i odbiorcą informacji,

– strukturę organizacyjną projektu,

– zakres odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy,

– lokalizację interesariuszy projektu,

– wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby informacyjne projektu,

– wymagania prawne.

„Norma BIM” 19650 wprowadziła konieczność zastosowania środowiska wspólnego do współdzielenia informacji (narzędzia cyfrowego), które poprawiła sposób komunikowania się członków projektu oraz ogranicza wspomnianą powyżej ilości kanałów informacyjnych. Grafika poniżej przedstawia komunikację w przykładowym projekcie pomiędzy 4 interesariuszami przy podejściu tradycyjnym oraz z wykorzystaniem platformy CDE.

Jak wynika z zaprezentowanych schematów w podejściu tradycyjnym mamy 6 kanałów komunikacyjnych, którymi przekazywane są informacje. Ilość kanałów informacyjnych w projektach z zastosowaniem narzędzi tradycyjnych opisana jest formułą n x (n-1)/2, gdzie n jest liczbą interesariuszy. Tak więc ilość kanałów dla 4 interesariuszy możemy również wyznaczyć matematycznie 4*(4-1)/2=6.

Grafika pokazuje, że przy zastosowaniu platformy CDE, liczba kanałów informacyjnych dla naszego przykładowego projektu zmniejsza się w tym przypadku o 2, czyli jest równa ilości interesariuszy. Przeprowadziliśmy symulację wyników w podejściu tradycyjnym i z wykorzystaniem platformy CDE dla większej liczby interesariuszy projektu i wyniki przedstawiliśmy w tabeli pod grafiką. Wnioski dotyczące usprawnienia komunikacji poprzez wykorzystanie platform CDE są następujące:

– dla 3 interesariuszy ilości kanałów informacyjnych w projekcie są równe,

– począwszy od 4 interesariuszy ilości kanałów informacyjnych w projekcie wykorzystującym platformy CDE jest mniejsza niż w podejściu tradycyjnym,

– zmniejszenie kanałów informacyjnych (poprawa komunikacji) postępuje geometrycznie wraz ze wzrostem liczby interesariuszy w projektach wykorzystujących platformę #CDE,

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, zastosowanie cyfrowego narzędzia jakim jest platforma CDE przynosi znaczne ograniczenia kanałów komunikacyjnych oraz zmniejsza zakłócenia w przepływie informacji, przez co wydanie wpływa na usprawnienie procesów komunikacji w projekcie. Na uwagę zasługuje fakt, że opisane powyżej usprawnienie procesu stanowi mierzalne kryterium do oceny korzyści ze stosowania BIM. W przypadku 100 interesariuszy (średniej wielkości projekt) zmniejszenie kanałów komunikacji o 50 razy może być wystarczającą przesłanką do decyzji wdrożeniu rozwiązań cyfrowych w danym projekcie.

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE