ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

AUDYT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  PLATFORMA CDE

Przeczytaj artykuł 

COMMON
DATA ENVIRONMENT

Podczas realizacji jednego z naszych projektów- przebudowy hotelu Chalkozyn w Kołobrzegu wykorzystaliśmy możliwości usprawnienia procesów komunikacji przy pomocy cyfrowych narzędzi. Wykorzystaliśmy opisywaną we wcześniejszych artykułach platformę wspólnego środowiska wymiany informacji (Common Data Environment) do sprawdzenia dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem postępowania przetargowego na budowę.

Pomimo tego, że projekt opracowany był tradycyjnymi metodami, praca w wykorzystaniem platformy CDE pozwoliła naszym weryfikatorom na wspólną analizę dokumentacji, cyfrową wymianę poglądów nt. rozwiązań projektowych oraz komunikację uwag do projektu. Poprzez zamieszczenie dokumentacji na platformie CDE, wszystkie osoby zaangażowane w audyt miały możliwość pracowania na tych samych plikach. Komentarze i uwagi były zamieszczane na współdzielonych rysunkach. Dzięki temu zadbaliśmy o to, żeby wszystkie istotne elementy projektu zostały ocenione (kompletność) oraz uniknęliśmy powielania recenzji tych samych elementów przez różnych weryfikatorów. Osoba recenzująca dokumentację mogła przeglądać uwagi wniesione wcześniej i wykonywać ewentualne uzupełnienia.  

Dodatkowo skorzystaliśmy z możliwości dodawania informacji (metadanych) do każdego komentarza w postaci rangi zagadnienia, kategorii czy lokalizacji. W ten sposób opracowany przez nas raport pomimo obszernych treści, był czytelny, pozwalał odbiorcom na szybkie zrozumienie istoty problemu i co najważniejsze poprzez przypisanie dodatkowych parametrów umożliwiał filtrowanie i wybieranie informacji istotnych dla odbiorcy.  

Podobne możliwości dotyczące wspólnej pracy w obszarze jednego dokumentu zapewniają obecnie pakiety biurowe od takich dostawców jak Microsoft czy Google. Dzięki pracy z jednym dokumentem przez dowolną ilość osób w czasie rzeczywistym, częste wersjonowanie plików tekstowych czy poszukiwania ostatniej aktualnej rewizji pliku powoli ustępuje idei wspólnego środowiska pracy.

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE