ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

INWENTARYZACJA BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI CYFROWYCH BIM

Przeczytaj artykuł 

INWENTARYZACJA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU

Ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w interesującym projekcie. Zadanie dotyczyło wykonania inwentaryzacji fasady zabytkowego budynku w centrum miasta. Celem inwentaryzacji było dostarczenie dokumentów będących podstawa wykonania renowacji elewacji pod nadzorem konserwatora zabytków. Konserwator wymagał, aby opracowana dokumentacja uwzględniała ubytki tynków w elewacjach, uszkodzenia gzymsów i sztukaterii.

Jak wyglądałby proces przy wykorzystaniu metod tradycyjnej (bez zaawansowanych narzędzi cyfrowych)?

W pierwszej kolejności zadanie wymagałoby wykonania czasochłonnych pomiarów z wykorzystaniem dalmierza oraz opracowania szkiców roboczych. Jest to bardzo ogólny opis, ponieważ w praktyce w przypadku braku jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, konieczne byłoby wykonanie pomiarów nie tylko wewnątrz budynku, ale również na zewnątrz, włącznie ze zmierzeniem obszarów trudnodostępnych- takich jak piętra budynku czy połać dachowa. W dalszej kolejności na podstawie zmierzonych wymiarów i wykonanych szkiców roboczych, informacje wymagałyby przeniesienia do środowiska CAD. Osobno wykonane byłyby rzuty kondygnacji, widoki elewacji oraz przekroje. W dalszej kolejności na podstawie zdjęć i orientacyjnych wymiarów należałoby nanieść wymagane informacje dotyczące stanu elewacji, ubytków w tynku i sztukaterii. Całość prac wykonanych w ten sposób byłaby obarczona dość dużym błędem pomiarowym- z naszych doświadczeń zdecydowanie większym niż przysłowiowy „1 cm budowlany”.  

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii skanowania i wymiany informacji, opisany powyżej proces został znacząco skrócony, zautomatyzowany i przede wszystkim otrzymane wyniki mają zdecydowanie większą dokładność. Zamiast ręcznych pomiarów, wykorzystano skaner laserowy, który w ciągu kilku godzin zainwentaryzował stan budynku wewnątrz i na zewnątrz włącznie z wykonaniem zdjęć, które umożliwiają odczyt wymiarów. Na podstawie zmierzonych punktów pomiarowych tzw. :chmury punktów” powstał trójwymiarowy model budynku, z którego wygenerowano zarówno rzuty kondygnacji, widoków elewacji i przekroje. W celu ograniczenia nakładu pracy na stworzenie bardzo szczegółowych elementów 3D przedstawiających stan elewacji, ubytki w tynku, gzymsy i inne drobne detale wykonano z dużą dokładnością pod względem lokalizacji jak i rozmiarów jako elementy płaskie w formie podrysów.

Jakie korzyści osiągnięto z zastosowania narzędzi cyfrowych takich jak skaner laserowy i oprogramowanie do tworzenia modeli 3D?

– znacząco zredukowano czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji- szacunkowo o 70%,

– usprawniono proces opracowania dokumentacji CAD,

– uzyskano bardzo wiarygodne rezultaty pomiarów i dokumentację o wysokiej precyzji odwzorowania stanu rzeczywistego obiektu,

– raz wykonany model 3D budynku i informacje w nim zawarte mogą posłużyć w kolejnych procesach i etapach modernizacji budynku.  

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE