ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

PROCESY MOGĄ PRZEBIEGAĆ INACZEJ
BIM IN PROJECT MANAGEMENT

Przeczytaj artykuł 

PMI
Project Management Institute

W poprzednich artykułach koncentrowaliśmy się na ogólnych informacjach dotyczących BIM i zmian w podejściu do zarządzania projektami. Jak wspominaliśmy, zarządzanie informacją odbywa się poprzez różne procesy zachodzące w danym projekcie. W celu usystematyzowania naszych dalszych rozważań posłużymy się procesami i obszarami wiedzy zaproponowanymi przez Project Management Institute (PMI)- jedną z uznanych na świecie organizacji wyznaczających dobre praktyki zarządzania projektami. W przewodniku opracowanym przez PMI- PMBOK Guide wyróżnionych zostało 10 obszarów wiedzy zgrupowanych w 5 grupach procesowych: grupa procesów inicjujących, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz procesy zamykające fazę projektu lub cały projekt. Na schemacie poniżej przedstawiliśmy ideowo w jaki sposób cyfrowe zarządzanie informacją wspiera zarządzanie takimi obszarami wiedzy jak integracja, zakres, harmonogram, koszty, jakość, komunikacja, ryzyko, kontraktowanie czy zarządzanie interesariuszami projektu.

W standardowym podejściu do projektów budowlanych- informacje są wytwarzane i przechowywane w różnej postaci- są to dokumenty, projekty (papierowe, cyfrowe), zdjęcia, wydruki, notatki- są to informacje bez konkretnej struktury (ang. unstructured data). Przyjmując, że projekty w branży trwają kilka lat oraz są średniej lub dużej wielkości, tak wytwarzane i przechowywane informacje są tracone lub w najlepszym przypadku korzystanie z nich jest nieefektywne. A przecież wszyscy chcemy pracować mądrzej, lepiej, wydajniej…..

W celu usprawnia wymiany danych rozpoczęto kilka lat temu wdrażanie narzędzi cyfrowych, które pozwalają na wymianę oraz przechowywanie różnego typu informacji w usystematyzowanej formie (ang. structured data). Tak jak wspominaliśmy w pierwszym artykule zmieniły się metody oraz narzędzia, jednak wspierają one znane wcześniej obszary wiedzy i grup procesów w projektach. Zmiana podejścia w generowaniu i przetwarzaniu informacji na podejście usystematyzowane ma taką przewagę, że pozwala na zautomatyzowanie procesów- część pracy wykonują cyfrowe narzędzia. Ponadto wprowadzenie uporządkowanych danych i standardów pozwala na sprawne dotarcie do wytworzonych i magazynowanych danych. Sprawa standardów jest w ostatnim czasie coraz intensywniej omawiana w środowisku. Obecnie firmy, które mają wdrożone narzędzia cyfrowe mają swoje standardy firmowe, jednak przy pracy z różnymi projektantami i wykonawcami brak standardów ogólnokrajowych powoduje znaczne komplikacje przy realizowaniu inwestycji z wykorzystaniem BIM.    

Jesteśmy praktykami, codziennie wykorzystujemy nasze standardy, automatyzację i cyfrowe narzędzia do wspierania projektów realizowanych przez naszą firmę. W naszych artykułach pokazujemy jak wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia w opisanych powyżej obszarach zarządzania i w jakich kierunkach będziemy się w najbliższym czasie rozwijać.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami.   

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE