ZADZWOŃ +48 883 108 208

Wiedza | blog ekspercki

METODY KOMUNIKACJI W PROJEKTACH

Przeczytaj artykuł 

METODY
KOMUNIKACJI

W ostatnim artykule omawialiśmy obszar wiedzy dotyczący komunikacji, przedstawiliśmy procesy komunikacji realizowane w projektach. Wspomnieliśmy również o tym, co należy uwzględnić podczas planowania komunikacji oraz przedstawiliśmy jak narzędzia cyfrowe pomagają realizować założenia planu komunikacji.

W dzisiejszym wpisie będziemy kontynuowali omawianie narzędzi do komunikacji i przyjmy się metodom komunikacji (ang. communication methods). Metody komunikacji są jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie planowania i zarządzania komunikacją w projektach. Oczywiście nie zabraknie powiązania z narzędziami cyfrowymi.

Wśród metod komunikacji (ang. communication methods) dobre praktyki wyróżniają trzy zasadnicze grupy:

Komunikacja interaktywna– następuje pomiędzy dwoma lub większą ilością stron, pozwala na wielokierunkową wymianę informacji w czasie rzeczywistym, wykorzystuje do tego celu spotkania, rozmowy telefoniczne, wiadomości wysyłane poprzez komunikatory, social media lub wideokonferencje.

Komunikacja typu push– polega na bezpośrednim wysyłaniu wiadomości do konkretnych odbiorców, którzy, tej wiadomości oczekują (warto to w dzisiejszych czasach podkreślić). W ten sposób zapewniana jest dystrybucja wiadomości, nie mamy jednak pewności, że odbiorca otrzymał wiadomości we właściwym czasie lub została on dobrze zrozumiana. Przykładem takie komunikacji są emaile, notatki, raporty, faksy, wiadomości głosowe.

Komunikacja typu pull– wykorzystywana jest gdy mamy do czynienia z dużą ilością treści, która skierowana jest do większej ilości odbiorców. Tego typu komunikacja polega na zapewnieniu odbiorcom dostępu do treści we własnym zakresie. Przykładem mogą być portale Internetowe, platformy e-learningowe, bazy danych, bazy wiedzy.

Jak współczesne narzędzia cyfrowe umożliwiają i usprawniają opisane powyżej metody komunikacji w projektach budowlanych?

Jako przykład posłużą nam opisywane wcześniej platformy Common Data Environment (CDE). Przypominając, platformy CDE służą do zbierania, zarządzania i rozpowszechniania informacji w obsługiwanych procesach. Z opisanej definicji wynika, że platforma CDE spełnia kryteria dla komunikacja typu pull- zamieszczamy na niej dane, które dostępne są dla odbiorcy w dowolnym czasie. Ponieważ platformy CDE to rozwiązania chmurowe- odbiorca jeśli tylko ma połączenie z Internetem, ma dostęp do danych z dowolnej lokalizacji oraz komputera. Współczesne platformy mają rozbudowane funkcjonalności, jedną z nich jest wysyłanie automatycznych powiadomień o aktywności na platformie. W ten sposób wybrany odbiorca może otrzymać wiadomość email o zamieszczeniu interesujących go informacji lub dokumentacji na platformie. Taka funkcjonalność pozwala sklasyfikować platformę CDE jako narzędzie zaliczane do wspomnianych powyżej metod komunikacji z grupy push. Aż wreszcie poprzez platformy można zorganizować spotkanie w formie wideokonferencji lub przekazać wiadomość bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, czym de facto tego typu narzędzie spełnia kryteria z grupy komunikacji interaktywnej.

Niezależnie od tego jaki dokument planistyczny opracowujemy rozpoczynając projekt, czy jest to plan zarządzania projektem, wymagania informacyjne czy innego typu wytyczne, warto jest mieć ogólną orientację w możliwościach narzędzi cyfrowych po to, aby lepiej zaplanować i być może w wielu względach ułatwić przepływ informacji pomiędzy różnymi uczestnikami projektu. Obecnie coraz bardziej rozpowszechnione są ciekawe rozwiązania na rynku, które warto wziąć pod uwagę rozpoczynając nowy projekt.

Masz pytania?
zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie?

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE