BEL +48 883 108 208

Wat is OpenBIM?

BIM legt bijzondere nadruk op de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie tussen deelnemers aan het bouwproces. Informatie moet worden uitgewisseld gedurende de hele levenscyclus van het project, van de concept- en planningsfase tot de exploitatie en zelfs de sloop van een bouwwerk. Met dergelijke aannames werden de technische aspecten van gegevensuitwisseling cruciaal – hoe informatie over een lange tijd over te dragen aan verschillende belanghebbenden, zodat deze leesbaar, begrijpelijk en, voor zover mogelijk, gestandaardiseerd was.

Dit probleem is al geïdentificeerd tijdens een van de eerste fasen in de levenscyclus van het project – de ontwerpfase. Ontwerpers gebruikten verschillende software en moesten onderling ontwerpinformatie uitwisselen. Het voorstel voor een innovatieve oplossing voor het probleem is ontwikkeld door de vereniging buildingSMART. De vereniging stelde, in overleg met belangrijke softwareleveranciers, een universele benadering van OpenBIM – samenwerking voor, gebaseerd op standaarden voor open gegevensuitwisseling. De kern van de OpenBIM – oplossing is gegevensuitwisseling via het open bestandsformaat Industry Foundation Classes (IFC). De meeste BIM-klasseprogramma’s die momenteel op de markt zijn voor de bouwsector, hebben de mogelijkheid om zowel IFC-bestanden naar hun omgeving te exporteren als te importeren, terwijl de vereiste informatie en gegevens over objecten in de modelruimte behouden blijven.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

bimup

Wat zijn de voordelen van OpenBIM?

Zoals de naam al doet vermoeden, kan het gebruik van de OpenBIM – aanpak in het investeringsproces worden gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij een bepaald project. De grootste voordelen zijn de veelzijdigheid en het langdurig kunnen gebruiken van de beschikbare informatie. Traditionele projecten worden gekenmerkt door het feit dat informatie in de loop van de tijd verloren gaat en herhaaldelijk opnieuw wordt gecreëerd door verschillende belanghebbenden. Een voorbeeld hiervan is het proces van het voorbereiden van starts, waarbij kostenramingen op basis van prognoses en secties de hoeveelheid werk berekenen dat gedaan moet worden. Zo reproduceren ze informatie die beschikbaar is in ontwerpbureaus in 3D-modellen. Een ander voorbeeld zijn gebouwbeheerders die na ingebruikname de informatie in de documentatie opnieuw moeten creëren (zolang de as-built documentatie compleet is – dit is niet altijd een zekerheid), in plaats van de informatie te gebruiken op basis van een driedimensionaal model om het pand te beheren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de waarde die OpenBIM vertegenwoordigt in de processen die plaatsvinden in bouwprojecten. Een van de voordelen van het gebruik van OpenBIM – oplossingen en het werken met een open formaat is ongetwijfeld het financiële aspect. Ondersteuning voor het IFC open bestandsformaat is gratis en elke projectdeelnemer kan de informatie in het 3D-model gebruiken. Het gebruik van viewers voor IFC-bestanden is eenvoudig, waardoor de gegevens in het model gemakkelijk te gebruiken zijn door mensen die niet per se volledig bekend zijn met het onderwerp BIM.

De BIMup-benadering van OpenBIM

Omdat BIMup afkomstig is van een advies- en ingenieursbureau dat het gehele investeringsproces ondersteunt, is de OpenBIM – filosofie voor ons een logische keuze. We gebruiken informatie over het bouwen van objecten veel meer dan alleen de ontwerpfase of gegevensuitwisseling tussen ontwerpers uit verschillende industrieën. Op basis van onze ervaring presenteren we de gegevens die we nodig hebben in verschillende stadia van het investeringsproces en exporteren ze naar het IFC open formaat.

Hoe we het IFC-formaat gebruiken:

Bij BIMUP hechten we veel waarde aan de verliesvrije stroom van geometrische en tekstgegevens tussen verschillende deelnemers aan het investeringsproces – we zien waarde in de OpenBIM-benadering van projectimplementatie. Onze ervaring leert dat het gebruik van de open BIM-aanpak het investeringsproces effectiever, slimmer en sneller maakt. Daarom adviseren wij onze investeerders om bouwprocessen zo in te richten dat er een balans is tussen kosten en baten van het uitvoeren van projecten op basis van BIM.

Bij BIMUP bieden we oplossingen op maat.

OpenBIM
communicatie op vele niveaus

OpenBIM, naast het IFC open bestandsformaat voor informatie-uitwisseling, een populair bestandsformaat dat samenwerking ondersteunt in overeenstemming met de OpenBIM – filosofie, het BCF-formaat (BIM Collaboration Format). Dit formaat verschilt enigszins van het IFC-formaat, het is bedoeld voor het becommentariëren, beoordelen en toevoegen van opmerkingen aan specifieke modelelementen. Het BCF-formaat is gemaakt voor de snelle en gemakkelijke uitwisseling van informatie en wordt over het algemeen het meest gebruikt in de ontwerpfase. BCF verplaatst onder andere: opmerkingen, de weergave van het betreffende item en notities. Daarnaast kan informatie worden opgenomen over wie is toegewezen aan een bepaald probleem of wanneer een bepaald probleem moet worden opgelost. Meer informatie over BCF, IFC en OpenBIM is beschikbaar op de BuildingSMART-website.

meer informatie

BIM
voor ontwerpers

Designer support

OPSPOREN
VAN CLASHES

Clash Detection

BIM
SCHEMA 4D

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

digitale
tweeling

Digital Twin

bim voor fabrikaanten
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
voor investeerders

BIM 4 INVESTORS

Heb je vragen?
Vraag je je af of BIM iets voor jou?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE