BEL +48 883 108 208

OPSPOREN VAN CLASHES

We gebruiken digitale tools om clash detectie in gebouwen tussen elementen van en alle soorten installaties in de ruimtes van het 3D-model te identificeren. Dankzij onze normen en de juiste parameters van de modelcomponenten lokaliseren we plaatsen waar technische problemen kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van bouwwerken. Informatie over problemen die vroeg in de ontwerpfase is verkregen, maakt het mogelijk om passende wijzigingen door te voeren, wat zich direct vertaalt in financiële en tijdwinst tijdens de verdere uitvoering van het project.

Onze methoden stellen ons in staat om het gebouw effectief te analyseren:

Waarom is opsporing van clashes zo belangrijk?

Clash detectie is een van de vele voordelen van BIM bouwen. Onder de term “clash detectie” is er een breed begrepen kwaliteit van het model en de kwaliteit van ontwerpdocumentatie gerelateerd aan het model (ja, BIM heeft nog steeds 2D-documentatie nodig). De kwaliteit van de documentatie wordt aangetoond door het niet voorkomen van clashes of een aanzienlijke vermindering van clashes (in de BIM-branche bestaat de mening dat er geen modellen zijn die 100% clashesvrij zijn). Correct uitgevoerde clash detectie maakt BIM op de bouwplaats het grootste voordeel, waardoor de tijdrovende en kosteneffectieve herstelwerkzaamheden die gepaard gaan met het opnieuw ontwerpen van het gebouw, het maken van extra openingen in de constructie of het bestellen van nieuwe installatiecomponenten, worden verminderd.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN CLASHES EN WAARR KUN JE ZE ZOEKEN?

In principe kunnen clashes per bron in twee typen worden verdeeld. Het eerste type zijn interne modelclashes. Dit zijn clashes die het gevolg zijn van onnauwkeurigheden en ontwerpfouten in de ruimte van het door één entiteit ontwikkelde model. Dit soort clashes zijn het gevolg van ontbrekende gegevens of onjuiste informatie die in de modelruimte zijn ingevoerd. Het tweede type clashes zijn clashes tussen verschillende modellen. In dit geval hebben de clashes betrekking op onvoldoende intersectorale afstemming, bijvoorbeeld tussen het bouwsectormodel en het installatiebedrijfsmodel. Een klassiek voorbeeld zijn de ontbrekende openingen in verticale constructieve scheidingswanden waar de horizontale elementen van de installatie doorheen gaan.

Voor elk van de soorten problemen die hierboven zijn beschreven, komt een systemische benadering van clash detectie in gebouwen van pas. Het belangrijkste probleem is het gebruik van parameters die een efficiënte selectie van elementen uit het model mogelijk maken en voor het uitvoeren van geschikte tests van mogelijke clashes. De door ons uitgevoerde clash detectie bevat, naast de identificatie zelf, ook richtlijnen voor het oplossen van het probleem. Wij vertrouwen op onze jarenlange ervaring bij de uitvoering van bouwprojecten

detekcja kolizji
Zijn alle clashes van belang?

Clash detectie zal alle clashes volgens de regels aan het licht brengen. Zelfs in een klein model, met zeer strenge controleparameters, kunnen we het resultaat krijgen van enkele honderden of enkele duizenden clashes. Wat te doen in dit geval, is elk van de opgespoorde problemen belangrijk? Het antwoord is niet duidelijk – het hangt ervan af. Clashes kunnen qua belang/rangschikking in verschillende categorieën worden ingedeeld. De indeling in “harde clashes” en “zachte clashes” verdient onze aandacht. De benadering van het proces voor het verwijderen van clashes is ook belangrijk, zoals we hieronder vermelden.

Harde clashes betekent een kruising of een overlapping van twee elementen in de modelruimte. Ze zijn over het algemeen goed zichtbaar en geven geen problemen bij de interpretatie. Een voorbeeld van zo’n clashes is het ontbreken van een opening in een gewapend betonnen wand voor een ventilatiekanaal. In dit geval zal het kanaal door de muur heen gaan en zal de clash detectie daar een probleem aan het licht brengen. Het tweede type clashes zijn de zogenaamde “Zachte clashes ” die moeilijker te vinden zijn. Dit zijn clashes die het gevolg zijn van aanvullende voorwaarden van geselecteerde elementen in het model die niet direct het gevolg zijn van hun geometrie. Een voorbeeld van dit type clashes kan de noodzakelijke “montagespeling” zijn van bijvoorbeeld een brandklep in een wand. De opening in de muur met afmetingen volgens de afmetingen van de klep zal geen clashes opsporen, die kan aan het licht komen na het invoeren van de vereiste afmetingen van de opening in overeenstemming met de bedienings- en onderhoudshandleiding van het apparaat of de installatiehandleiding. Alleen door het instellen van de juiste controleregels voor brandkleppen (introductie van aanvullende controleregels) zal clashes tussen de beschreven elementen aan het licht komen. Ongeacht het type clashes, de interpretatie en beslissing over het al dan niet signaleren van een probleem behoort toe aan de persoon die betrokken is bij het opsporen van het probleem of moet het resultaat zijn van een aangenomen norm. In het eerste geval is ervaring nodig bij de voorbereiding van projecten op bouwplaatsen tijdens de uitvoering ervan. Dit laatste is gemakkelijker toe te passen, maar levert niet noodzakelijk het gewenste resultaat op. De toepassing van de modelcontroleregels die aan het begin van het project zijn gedefinieerd, is relatief eenvoudig. Als we bijvoorbeeld een record hebben van de noodzaak om een clashes op te sporen met een nauwkeurigheid van bijvoorbeeld 1 cm, dan kunnen dergelijke parameters in de tool worden ingevoerd en gecontroleerd (in dit geval kan de controle van het probleempunt worden uitgevoerd door mensen die alleen de testtool hebben). Het resultaat van een dergelijke benadering van clash detectie kan echter anders zijn dan verwacht. Hierdoor kunnen wij een rapportage ontvangen met tientallen signalen over probleempunten, die in feite geen probleem vormen voor de uitvoering van het project. Dit is een voorbeeld van het ineffectieve gebruik van BIM in de praktijk. Wat is het recept? Er moet een oplossing worden gevonden die beide benaderingen combineert. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Opsporen van clashes - het loont!

Hoewel u lang kunt discussiëren over de hoeveelheid werktijd of kosten van “ontwerpen in BIM”, hoeft u in het geval van de voordelen van het verminderen van het aantal clashes of fouten in de documentatie niet meer te betwisten – ze zijn voor de hand liggend. Het antwoord op de vraag wat deze besparingen zijn, komen uit de gegevens van de Amerikaanse markt (helaas is er nog steeds een probleem met de gegevens van de Poolse markt). Volgens analyses van

*Stanford University bedroegen de besparingen door reductie van clashes tot 10% van het projectbudget

meerinformatie

BIM
voor ontwerpers

Designer support

OPSPOREN
VAN CLASHES

Clash Detection

BIM
SCHEMA 4D

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

digitale
tweeling

Digital Twin

bim voor fabrikaanten
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
voor investeerders

BIM 4 INVESTORS

Heb je vragen?
Vraag je je af of BIM iets voor jou?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE