BEL +48 883 108 208

BIM
VOOR ONTWERPERS

Volgens de BIM project management gaan de eisen een verwachtingen voor het verzamelen van informatie over gebouw naar de ontwerper. In de klassieke benadering van BIM beheer is het de ontwerper die eerst de benodigde gegevens in het digitale model invoert, die vervolgens worden verwerkt en gebruikt door andere betrokkene partijen van het project management van BIM. Rekening houdend met het feit dat BIM beheer nog steeds pas wordt geïmplementeerd in veel ontwerpbureaus, bieden we 3D-modelleringsdiensten voor 2D-projecten. Wij ontwikkelen bouwkundige, constructie- en installatiemodellen. Op basis van de overeengekomen richtlijnen en 2D-documentatie ontwikkelen we de in opdracht gegeven modelscope en vullen we niet-geometrische informatie aan zoals materiaalparameters, modelcategorieën, fabrikantgegevens, informatie die nodig is om duurzame bouwcertificaten te verkrijgen etc.

Jak wygląda nasza współpraca

Niezależnie od tego, czy wykonujemy model tylko jednej instalacji, czy obsługujemy cały proces BIM, zawsze na początku badamy oczekiwania i zbieramy wymagania o danym projekcie BIM. Wraz z rozwojem projektu uzupełniamy w modelu cyfrowym informacje, uszczegóławiamy geometrię. Tak powstaje projekt BIM – cyfrowy obiekt zgodny z planowanymi rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi, uzupełniony o takie informacje jak: dokumentacja administracyjna, wytyczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, karty materiałowe, dane kontaktowe itp. Stopniowe nasycanie elementów informacją graficzną pozwala na wczesnym etapie projektowym operować na lekkim modelu BIM, z czasem przybierającym formę, która spełnia wymagania projektu budowlanego i ostatecznie projektu wykonawczego.

BIM up
your design
Process

BIM up
your design
Process

BIM management in de ogen van een Ontwerper

Hieronder volgen enkele voordelen van BIM-project management vanuit het perspectief van de ontwerper:

 • eliminatie van het herhalen van dezelfde handelingen,
 • verrijking van traditionele technische documentatie met de BIM modellen met onbeperkte mogelijkheden voor informatieoverdracht,
 • eenvoudigheid van het opsporen van fouten en gebreken,
 • eenvoudigheid van het bekijken van alle wijzigingen in het project in realtime en vergelijken van alle projectversies,
 • eliminatie van communicatieproblemen als gevolg van het gebruik van verschillende platforms,
 • eliminatie van inconsistenties in uitvoergegevens, bijv. assen, niveaus,
 • eliminatie van het wachten op de voltooiing van het werk door een ander projectteam,
 • eenvoudigheid van het toevoegen van eigen parameters en attributen in de ontworpen elementen, afhankelijk van de specificatie van de opdrachtgever of de fase van het investeringsproces,
 • eenvoudigheid om lijsten op te stellen en informatie te filteren naar wat nodig is op een handige manier en in vele formaten,
 • eenvoudigheid van het modelleren van complexe geometrieën met ongebruikelijke vormen,
 • eenvoudigheid van voorbereiding van de visualisatie in elke fase, niet pas aan het einde zoals in het traditionele ontwerpproces,
 • eenvoudigheid van het analyseren van vele ontwerpvarianten en het selecteren van de meest voordelige,
 • eenvoudige voorbereiding van vervolgprojecten op basis van een eigen aangepast sjabloon dat alle functies en informatie bevat die van toepassing zijn in de organisatie,
 • eenvoudige visualisatie van het project met hoge nauwkeurigheid van details.
BIM dla projektantów
BIM CONCURRENTIEVOORDEEL IN EEN VEELEISENDE MARKT

We zijn ons ervan bewust dat BIM-technologie en BIM beheer nog relatief weinig populair is op de Poolse markt, dus sommige ontwerpbureaus hebben nog niet de technische capaciteit om hun bewerkingen toe te voegen aan een BIM-project management. Om deze reden bieden we hulp en ondersteuning bij zowel projectcoördinatie als 3D-modellering van projectdocumentatie. We helpen ook bij het identificeren van de informatiebehoeften van het model en stemmen parameters en oplossingen af op uw verwachtingen. Zelfs met een laag detailniveau (vroege ontwerpfase) en weinig informatie, maken BIM modellen tests, berekeningen en analyses mogelijk die leiden tot vroege opsporing van mogelijke problemen en de algehele kwaliteit van projectdocumentatie verbeteren.

Wanneer investeerders nadenken over het gebruik van BIM project management, stellen ze zich vaak een 3D-model van het object voor. Dit is een verregaande vereenvoudiging, maar ongetwijfeld is het 3D-model een van de belangrijke elementen in het proces van informatiebeheer over bouwwerken en gebouwen. Van de vele voordelen van het toepassen van BIM beheer, heeft BIM voor ontwerpers een aanzienlijke invloed op het behalen van een concurrentievoordeel in de markt. Door de driedimensionale weergave van het object is het mogelijk om ontwerpdocumentatie van betere kwaliteit te ontwikkelen en, belangrijker nog, documentatie gecoördineerd met verschillende disciplines.

Momenteel is de ontwerpersmarkt zeer gefragmenteerd, grote kantoren met meerdere vestigingen zijn grotendeels vervangen door architectenbureaus die discipline-specifieke projecten uitbesteden aan specialisten in een bepaalde discipline. Deze aanpak heeft zijn voordelen, maar vereist een zeer goede coördinatie tijdens de uitvoering van de taak. Op dit gebied verandert BIM beheer en project management de benadering van het ontwerpproces en het investeringsproces. Het kan gesteld worden dat de traditionele benadering van een project design-build (Eng. DBB) verandert in een geïntegreerd investeringsproces (IPD), dat gebaseerd is op de samenwerking van alle partijen aan het project. In het geval van het werken aan het ontwerp is het een gezamenlijke werkomgeving tussen verschillende ontwerpers en leveranciers van ontwerpinformatie. Dit zorgt voor een efficiënt en sneller ontwerp en bovendien is het ontwerpen vrij van gebreken en clashes, die momenteel een groot deel van projecten teisteren.

BIM VOOR ONTWERPERS – DURE OPLOSSING?

We horen vaak de stelling dat BIM beheer en project management duur is. Er wordt een soort mythe opgebouwd dat BIM voor ontwerpers ineffectief is, implementatie duur is en investeerders geen rekening willen houden met de extra kosten die gepaard gaan met het modelleren van informatie.

De bovenstaande uitspraken zijn alleen waar onder bepaalde veronderstellingen, namelijk:

 • wij voeren als bedrijf eenmalig of voor het eerst ontwerpwerkzaamheden uit,
 • het project betreft een kleine voorziening die geen groot aantal repetitieve elementen heeft,
 • het ontwerp wordt maar één keer gedaan, er zijn geen wijzigingen aan (de belegger weet wat hij wil), de documentatie wordt uitgegeven (verkocht) en de ontwerper keert nooit terug naar een bepaald project.

Met de hierboven beschreven aannames zou BIM project management voor ontwerpers inderdaad duur zijn en de tijd die wordt besteed aan het instellen van de werkomgeving en het instellen van de daaropvolgende parameters in de modelruimte zou zich niet vertalen in de kwaliteit van de ontwerpdocumentatie of de economische waarde van het contract voor ontwerpwerkzaamheden . Zoals we uit de praktijk weten, zijn bovenstaande aannames echter uiterst zeldzaam, of zelfs onwaarschijnlijk.

Waarom is investeren in bim winstgevend?

We zien in de markt al lang dat bouwprojecten steeds dynamischer worden uitgevoerd, er zitten veel iteraties en veranderingen in waardoor herontwerp noodzakelijk is en daarnaast wordt er vaak parallel aan de bouwfase ontworpen. Ondanks bovengenoemde voorwaarden worden helaas de meeste projecten nog steeds uitgevoerd op basis van traditionele ontwerpmethodes. Deze voorwaarde bemoeilijkt het coördinatieproces, informatie wordt op traditionele wijze verzonden, tijdens de constructiefase treden veel fouten op en de algemene ontvangst van het onderwerp van ontwerpwerk is als volgt: “… dit project is van slechte kwaliteit .. .”.

Als de hierboven beschreven problemen bij u bekend zijn, raden we u aan gebruik te maken van ons BIM-aanbod voor ontwerpers. U hoeft niet meteen het hele proces van implementatie van BIM in uw organisatie, oftewel de spreekwoordelijke “revolutie” te doorlopen. We raden een geleidelijke veranderingsaanpak aan. We maken een model, controleren clashes, signaleren problemen, controleren de voordelen in de praktijk op het geselecteerde project. Wij faciliteren het implementatieproces en de overgang van traditioneel ontwerp naar BIM modellen.

meer informatie

BIM
voor ontwerpers

Designer support

OPSPOREN
VAN CLASHES

Clash Detection

BIM
SCHEMA 4D

4D BIM Schedule

cyfrowy bliźniak

digitale
tweeling

Digital Twin

bim voor fabrikaanten
w REVIT

BIM for manufacturers

BIM dla inwestorów

BIM
voor investeerders

BIM 4 INVESTORS

Heb je vragen?
Vraag je je af of BIM iets voor jou?

USPRAWNIJ SWOJE PROJEKTOWANIE